Privacybeleid
Privacy verklaring GAMMA containerservice
 
Laatst aangepast: 24 mei 2018
 
DNACC BV, een deelneming van SUEZ Nederland Holding BV en hierna te noemen ‘GAMMA containerservice’ , verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar afvaldienstverlening. Uiteraard gaat GAMMA containerservice vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze privacyregeling wordt uitgelegd om welke redenen GAMMA containerservice persoonsgegevens verzamelt, hoe GAMMA containerservice met de gegevens omgaat en wat uw rechten zijn.
 
De bescherming van persoonsgegevens is voor GAMMA containerservice belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
 
GAMMA containerservice houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder persoonsgegevens wordt verstaan hetgeen in de AVG is gedefinieerd. Kortgezegd zijn persoonsgegevens ‘gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn’.
 
Deze privacy regeling  omvat de bescherming van persoonsgegevens van derden (personen buiten GAMMA containerservice zoals klanten, leveranciers e.d.). Voor personeel van GAMMA containerservice geldt een aanvullende privacy regeling.
 
GAMMA containerservice verzamelt persoons-/klantgegevens voornamelijk om een overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren. Andere redenen zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omdat de betrokkene toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld op een website). 
 
Wanneer u zich aanmeld voor onze dienstverlening door een bestelling te plaatsen, vragen wij om uw persoonlijke gegevens zoals, NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze informatie wordt gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en u te informeren over de diensten van GAMMA containerservice. De informatie wordt opgeslagen op één van onze beveiligde servers of op een beveiligde server van derden. Uw persoonlijke gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens waar wij over beschikken. De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
 
Wanneer u tijdens een bezoek van onze website contact zoekt via het contactformulier vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen. Zo mogelijk vragen wij tijdens het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen om aanvullende informatie. Deze informatie wordt gebruikt om uw vraag of opmerking juist te kunnen beantwoorden en opgeslagen op één van onze beveiligde servers of op een beveiligde server van derden. Uw persoonlijke gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens waar wij over beschikken. De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
 
U kan na gebruik van de GAMMA containerservice dienstverlening via de internetbrowser gevraagd worden een recensie achter te laten, waarin u de mogelijkheid heeft de dienstverlening te beoordelen. Deze klantenreactie kan openbaar op de GAMMA containerservice website worden geplaatst, samen met uw naam en woonplaats. Daarnaast kan uw klantenreactie openbaar verschijnen op externe pagina's, beheert door "The feedback company" en "Google Shopping".
 
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt in uw winkelwagen, om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. De cookie zorgt er voor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Door het verzamelen van deze anonieme informatie zijn wij in staat de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Meer informatie over cookies
 
GAMMA containerservice heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze is beschikbaar voor het behandelen van zaken en vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Contact kan worden opgenomen via de adresgegevens onderaan deze privacy regeling.
 
GAMMA containerservice verwerkt persoonsgegevens zelf (b.v. het opslaan van contactpersonen om onze dienstverlening af te stemmen). Er worden ook persoonsgegevens door derden verwerkt (bijv. voor de uitvoering van de dienstverlening). 
 
Indien contractuele partners van GAMMA containerservice toegang hebben of krijgen tot uw persoonsgegevens, zijn zij verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner mag de informatie alleen gebruiken om zijn/haar contractuele verplichtingen met GAMMA containerservice na te komen. GAMMA containerservice heeft haar contractuele partners verplicht conform de AVG te werken. GAMMA containerservice maakt afspraken over o.a. het doel, het gebruik en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.
 
Bewaren van gegevens door GAMMA containerservice geschiedt binnen de kaders  zoals gesteld door de wetgever.
 
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor GAMMA containerservice. Wees er echter van bewust dat geen enkele manier van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. 
 
U kunt de privacy regeling van GAMMA containerservice inzien op www.GAMMA containerservice.nl. 
 
Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die GAMMA containerservice van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. (Wij zijn dan verplicht uw identiteit te controleren). Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u GAMMA containerservice vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen aan:
 
GAMMA containerservice
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Aziëhavenweg 18
1046 BK Amsterdam
Bij voorkeur via: info@dnacc.nl
 
Vragen over deze privacy regeling kunt u ook sturen naar bovenstaand mailadres. 
 
Als u klachten heeft t.a.v. de omgang/ bescherming van persoonsgevens kunt u met de GAMMA containerservice Functionaris Gegevensbescherming (FG) contact opnemen. Komt u er met GAMMA containerservice niet uit dan kunt u ook een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt uw signaal voor het maken van keuzes in het kader van zijn toezichthoudende taak. De ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor wordt geraakt, zijn hierbij belangrijke criteria. Meer informatie  is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij GAMMA containerservice, afdeling Marketing, Aziëhavenweg 18, 1046 BK Amsterdam. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Daarnaast heeft iedere e-mailing een afmeldknop. Op die manier kunt u zich afmelden voor toekomstige mailings.
 
Deze privacy regeling is van kracht vanaf 25 mei 2018. GAMMA containerservice kan deze privacy regeling wijzigen. Op deze plaats vindt u altijd de geldende privacy regeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PreZero Copyright PreZero Nederland Holding B.V., Meester E.N. van Kleffenstraat 10, 6842 CV Arnhem